EDF.GOV.AZ | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI FONDU
Növbəti sahibkar
Sən ol!!!
3
5
2
9
8
SAHİBKARA
2
1
6
2
4
1
3
5
5
1
DÖVLƏTİN GÜZƏŞTLİ KREDİTİ VERİLMİŞDİR

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!

Heydər Əliyev

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu sahibkarlığın inkişafı üçün öz metodik tövsiyyələrini verir və eyni zamanda biznesin düzgün aparılması üçün istiqamət göstərir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm.

İlham Əliyev