EDF.GOV.AZ | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞIN İNKİŞAFI FONDU

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Mİlli Fondunun 2017 -ci il ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumatı

İqtisadiyyatın sahələri üzrə 
s/s İqtisadiyyatın sahələri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 68 3.5 33663.5 23.1 1000
2 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 11 0.6 3356 2.3 219
3 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1860 95.2 93625.5 64.1 5005
4  Turizmin inkişafı 8 0.4 4875 3.3 163
5

Xidmət  (infrastruktur) sahələrinin  inkişafı

6 0.3 10480 7.2 204
 Cəmi 1953 100 146000 100 6591
 
Kreditin növləri üzrə
s/s Kreditlərin növləri Layihələrin sayı Xüsusi çəkisi (%) Kredit məbləği   (min manat) Xüsusi çəkisi (%) Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)
1 Kiçik həcmli kreditlər 1875 96 20189 13.8 2776
2 Orta həcmli kreditlər 41 2.1 8941 6.1 924
3 Böyük həcmli kreditlər 37 1.9 116870 80.1 2891
Cəmi 1953 100 146000 100 6591