EDF.GOV.AZ | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞIN İNKİŞAFI FONDU

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2018-ci ilin birinci yarımili ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat

İqtisadiyyatın sahələri üzrə 

s/s

İqtisadiyyatın sahələri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi (%)

Kredit məbləği   (min manat)

Xüsusi çəkisi (%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)

1

Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı

30

4.9

28859

28.8

960

2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

13

2.1

3020

3

87

3

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

557

91.2

57171.4

57.1

5802

4

Turizmin inkişafı

7

1.1

2445

2.4

86

5

Xidmət ( infrastruktur) sahələrinin inkişafı

4

0..7

8690

8.7

101

 Cəmi

611

100

100185.4

100

7036

 

Kreditin növləri üzrə

s/s

Kreditlərin növləri

Layihələrin sayı

Xüsusi çəkisi (%)

Kredit məbləği   (min manat)

Xüsusi çəkisi (%)

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı (nəfər)

1

Kiçik həcmli kreditlər

560

81.7

6364.9

6.4

1127

2

Orta həcmli kreditlər

21

3.4

4136

4.1

327

3

Böyük həcmli kreditlər

30

4.9

89684.5

89.5

5582

Cəmi

611

100

100185.4

100

7036