EDF.GOV.AZ | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞIN İNKİŞAFI FONDU

MÜRACİƏTLƏRLƏ BAĞLI QANUNVERİCİLİK

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

"Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu