ANFES | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU
  • Gəncə şəhəri (10.11.2017)

MÜRACİƏTLƏRLƏ BAĞLI QANUNVERİCİLİK

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış

"Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

"Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanunu