ANFES | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU

NÜMUNƏVİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

KİÇİK HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

ORTA HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

BÖYÜK HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ