EDF.GOV.AZ | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞIN İNKİŞAFI FONDU

NÜMUNƏVİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

KİÇİK HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

ORTA HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

BÖYÜK HƏCMLİ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ