ANFES | Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ SAHİBKARLİĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU

GÜZƏŞTLİ KREDİTLƏRİN MEXANİZMİ VƏ TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR